Obwody elektryczne Mieszkaniowe

Na obwody oświetlenia stosujemy przewód 3x1.5 dla wyłączników pojedynczych i 4x1.5 dla wyłączników podwójnych. Przewód ochronny PE (uziemienie) doprowadzamy do każdego punku świetlnego. Każda lampa jest uziemiona, czyli zapewnia skuteczną ochronę przed porażeniem elektrycznym.

Zalecana przez nas wysokość montowania włączników światła, to około 110 cm (wysokość klamki w drzwiach). Włącznik na takiej wysokości jest nam łatwiej znaleźć, nasza ręka nie musi krążyć wysoko po ścianie w poszukiwaniu go. Na życzenie klienta możemy zainstalować również na wysokości standardowej do tej pory, tj. około 120 - 130 cm.

Na obwody gniazd stosujemy przewód 3x2.5. Wszystkie montowane przez naszą firmę gniazda posiadają uziemienie, zgodnie ze współczesnymi wymogami ochrony przeciwporażeniowej.

Na obwody siłowe, stosujemy przewody pięciożyłowe, z przewodem ochronnym PE (uziemieniem). Gniazda siłowe również z pięcioma stykami.

Copyright 2011 MMG Google+
Joomla Templates by Wordpress themes free